+977-4375298     info@ntanepal.org
nta.nta11@gmail.com

२०४६ सालको आन्दोलनपश्चात् स्थापित प्रजातन्त्रको अधारशीलाको रुपमा र शिक्षकको पेसागत अधिकार संरक्षण गर्ने महाअभियानबाट प्रेरित भई नेपाल शिक्षक सङ्घ (ने.शि.सङ्घ) को स्थापना विधिवत् रुपमा वि.सं. २०४७ वैशाख ३० गते भएको हो । वि.सं. २००७, वि.सं. २०१३, वि.सं. २०१५, वि.सं. २०१७, वि.सं. २०२१ मा काठमाडौंमा पटकपटक शिक्षकहरुको भेला, सभा र संस्था हुने र खोलिने गरिएका भए तापनि विभिन्न कारणले संस्थागत...

Video

View all