+977-4375298     info@ntanepal.org
nta.nta11@gmail.com

संघको पत्रकार सम्मेलन

December 19, 2019

नेपाल शिक्षक संघ संघीय कार्य समितिनेपाल शिक्षक संघ संघीय कार्य समितिको छैटौँ पूर्ण बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै । को छैटौँ पूर्ण बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै ।